Andada Maneya Lyrics – Nanjundi Movie

Andada Maneya Song Lyrics In Kannada

ಅಟ್ಟ ಅಡಿಗೆ ಅಕ್ಷಯವಾಗ್ಲಿ
ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ಭೋಜನವಾಗ್ಲಿ
ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿಯೇ ಸತಿ ಸಮೇತ
ತಳ ಊರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ತಳ ಊರ್ಲಿ

ಅಂದದ ಮನೆಯಾ
ಚಂದದ ಮನೆಯಾ
ಅಂದದ ಮನೆಯ ಚಂದದ ಮನೆಯ
ನಂದನ ಮಾಡೇ ಓ ಲಕುಮಿ
ನಂದನ ಮಾಡೇ ಓ ಲಕುಮಿ

ಅಂದದ ಮನೆಯ ಚಂದದ ಮನೆಯ
ನಂದನ ಮಾಡೇ ಓ ಲಕುಮಿ
ನಂದನ ಮಾಡೇ ಓ ಲಕುಮಿ

ಬೆಳಕಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಿದೆ..
ದ್ಯಾವರಿಗೂನು ಕ್ವಾಣೆ ಇದೆ
ಗಂಗೆಗೂ ಮಣ್ಣ ಗಡಿಗೆ ಇದೆ
ಬೆಂಕಿಗೂ ಬೆಚ್ಚನೆ ಗೂಡಿದೆ
ಮನಸಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಮನೆಯಂತೆ
ನಗುವಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಚಿಂತೆ

ಅಂದದ ಮನೆಯ ಚಂದದ ಮನೆಯ
ನಂದನ ಮಾಡೇ ಓ ಲಕುಮಿ
ನಂದನ ಮಾಡೇ……. ಓ ಲಕುಮಿ…..

ತಳಮಳಗಳನೆ ಮರೆಸಬಲ್ಲ…ಆಆಆ
ತಳಮಳಗಳನೆ ಮರೆಸಬಲ್ಲ
ಕಂದನಿಗೊಂದು ನಾಮಕರಣ ಯೋಗವಮ್ಮ…
ಪ್ರಾಣಕೆ ಮನೆಯೇ ದೇಹವಮ್ಮ..ಆಆಆ ಆಆ
ಪ್ರಾಣಕೆ ಮನೆಯೇ ದೇಹವಮ್ಮ
ತನುಮನ ಧನಕು ಆಗುಹೋಗಿಗೂ ಸೂರಿದಮ್ಮ…

ಲಾಲಿಗು ತೂಗೋ ತೊಟ್ಟಿಲಿದೆ
ಕರುಣೆಗು ಕಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿದೆ
ಮನಸಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಮನೆಯಮ್ಮ
ಅಳುವಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ನಗುವೇ ಗುಮ್ಮ
ಅಂದದ ಮನೆಯ ಚಂದದ ಮನೆಯ
ನಂದನ ಮಾಡೇ ಓ ಲಕುಮಿ
ನಂದನ ಮಾಡೇ…….. ಓ ಲಕುಮಿ…..

ನಮ್ಮನೆ ಮುಂದಣ ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ..ಈಈಈ
ನಮ್ಮನೆ ಮುಂದಣ ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ
ರತಿ ಮನ್ಮಥರು ಅಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕಾಯಲಮ್ಮ…..
ಅಂತಃಪುರವ ಸೇರಿದ ಮ್ಯಾಲೇ…ಏಏಏಏ…
ಅಂತಃಪುರವ ಸೇರಿದ ಮ್ಯಾಲೇ
ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ಹರೆಯ ಮುಪ್ಪು ಕಾಣಲಮ್ಮ….

ಕಾಮನೆಗೊಂದು ಕಾಲವಿದೆ
ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಗರ್ಭ ಗುಡಿಯಿದೆ
ಮನಸಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಮನೆಯಂತೆ
ನಗುವಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಚಿಂತೆ
ಅಂದದ ಮನೆಯಾ ಚಂದದ ಮನೆಯಾ
ನಂದನ ಮಾಡೇ ಓ ಲಕುಮಿ
ನಂದನ ಮಾಡೇ…… ಓ ಲಕುಮಿ……

Follow my blog with Bloglovin

 

Also, Read:

Yethake Lyrics – Bell Bottom Movie

Yethake Song Lyrics In English

Yethake bogase thumba ase needuve
Yethake kanasinalli meese theeduve
Kelu nanadu thusu nodu benda hareya
Adake ishtella haaraaduve
Thusuve kai chaachu sari hoguve
Yethake bogase thumba ase needuve

Ee nalmeya baayi bidalu
Nanagondu pada bekide
Enennali olagindolage
Anuraaga miti meeride
Kannu kannu kaletaaga yaamaarisi
Kalla kanasu bacchiduve
Ninna seraga thudiyannu maataadisi
Nanna manasu bicchiduve
Yethake bogase thumba ase needuve
Yethake kanasinalli meese theeduve

Ninnoppige ideya helu
Kadupoli naanaagalu
Ninnaanegu kaayutiruve
Naa bega haalaagalu
Kenne mele gurutondu bekaagide
Needu ninna sahakaara
Khaali tholu nanagantu saakaagide
Enu helu parihaara
Yetake bogase thumba ase needuve
Yethake kanasinalli meese theeduve
Kelu nanadu thusu nodu benda hareya
Adake ishtella haaraaduve
Thusuve kai chaachu sari hoguve
Yethake bogase thumba ase needuve

Also, Read :

Sadha Ninna Kannali Song Video Lyrics – Bachchan Movie

Sadha  Ninna Kannali Song Lyrics In English

Na jane mahargose dhim tanana
Na jane mahargose dhim tanana
Baare baare baare baare
Baare baare baare
Baare baare baare baare
Baare baare baare
Sada ninna kannali
Nanna bimba kanalu
Tudigaalinalli tayarade naanu
Ninnade guruthu
Kannalle kulithu
Nannedeya sthithiye naajuku
Ninagende baaluve
Hata maadi naanu
O sada ninna kannale
Nanna bimba kanalu
Tudigalinalli tayarade naanu
Mai marjava mai marjava mai mitjava
Balu bhavuka badalavane
Nannali nee tande eega
Aledaaduva aparoopava
Ninnali naa kande o
Neene banna neene nakashe
Neene nanna nithya durase
Neene varthe neene vihara
Neene tane nanna bidara
Nenapadare saaku
Eduru neene beku
Bidalae ninnanu salisaagi naanu
Sada ninna kannali
Nanna bimba kanalu
Marulaagi hodenu sumaraagi naanu
Baare baare baare baare
Baare baare baare
Baare baare baare baare
Baare baare baare
Kanasanu gunisuvantha
Nenapanu enisuvantha
Hrudayada ganitha neenu
Nanna jeeva ninna sameepa
Bere enu illa kalaapa
Neene mouna neene vilasa
Neene nanna kayam vilasa
Bali iddrae neenu maralabaaradinnu
Ninnanne nambutha bachavade naanu
Sada ninna kannali
Nanna bimba kanalu
Tudigaalinalli tayarade naanu

Also, Read:

Kan Kanna Salige Lyrics – Navagraha

Kan Kanna Salige Lyrics in English

Kan Kanna Salige Salige alla sulige
Neeninnu nanage nanage nan nanage
Tara Tara Olavinaa avasara
Hrudaya nee jokali

Kan Kanna Salige Salige alla sulige
Neeninnu nanage nanage nan nanage
Rutu Yelu Bhoomiyamele pranayane entane ole
Thili Thili Prema
Irodanthu nalke veda preethi thane pancham veda
Nija Nija Prema

Naanu ninnali mechchida amshave preethi
Neenu nannanu oppade hodareyeno bheethi
Kan Kanna Salige Salige alla sulige
Neeninnu nanage nanage nan nanage
Sahi madu nannede thumba
Neene adara thumba thumba
Nambu nanna nalle

Onde Ondu maathu kelu
Yella Januma nannane aalu
Neene Nanna Baalu
Yava thudiyali iddaru bhoomiyamele
Naanu ninnane kaayuve preethise preethi maade
Kan Kanna Salige Salige alla sulige
Neeninnu nanage nanage nan nanage

 

Also, Read:

Kanasalu Lyrics – MUNGARU MALE 2

Kanasalu Lyrics in English

Every morning I remember you
Every noon every night I will pray for you
My heart says that I love you
And my soul will burn always for you
ಕನಸಲೂ ನೂರು ಬಾರಿ, ಕರೆಯುವೆ ನಿನ್ನೇ ನಾನ

ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಹೋದೆ ನೀ, ಜೀವಕೆ
ಒಬ್ಬಳೆ ಕೂರದಾದೆ, ಯಾರನೂ ಸೇರದಾದೆ
ನೀ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗಳಿಗೆಯು, ಸಿಗಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ಸುಲಿಗೆಯು
ಆಸೆಬುರುಕಿ ತುಂಬ ನಾನು, ಸಹಿಸು ನೀನು
ಕನಸಲೂ ನೂರು ಬಾರಿ, ಕರೆಯುವೆ ನಿನ್ನೇ ನಾನು
ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಹೋದೆ ನೀ, ಜೀವಕೆ

Every morning I remember you
Every noon every night I’ll be there for you
My heart says that I love you
And my soul will burn always for you
ಈ ಕೊರಳಿಗೆ ನಿನ್ನ, ಉಸಿರಿನ ಬಯಕೆಯು

ಮುಂಗುರುಳಿಗೆ ನಿನ್ನ, ಬೆರಳಿನ ಹುಡುಕಾಟವು
ನಡೆವೆನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ನೆರಳನು ನಾ ಸೋಲಿಸಿ
ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಡುವೆ, ಬೆಂಬಿಡದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಡುವೆ
ಹುಚ್ಚು ಹುಡುಗಿ ತುಂಬ ನಾನು, ಸಹಿಸು ನೀನು
ನೀ ಪೀಡಿಸು ನನ್ನ, ಪ್ರೀತಿಸೊ ವಿಷಯದಿ

ಆಲಂಗಿಸು ಬಿಡದೆ, ವಿಷಮದ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷದಿ
ಉಳಿದರೂ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ, ಅಳಿದರೂ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ
ಇರಬೇಕು ನಾನು ಮಾತ್ರವೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣದಲೂ
ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ತುಂಬ ನನಗೆ, ಸಹಿಸು ನೀನು

Every morning I remember you
Every noon every night I’ll be there for you
My heart says that I love you
And my soul will burn always for you

Also, Read:

Rajkumar Lakshmi Ellelli Lyrics – nodali Naninna Mareyalare

Rajkumar Lakshmi Ellelli Lyrics in Kannada

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕಾಣುವೆ
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವೆ ಮನದಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಆಡುವೆ
ಆ ಕೆಂಪು ತಾವರೆ ಆ ನೀರಿಗಾದರೆ

ಈ ಹೊನ್ನ ತಾವರೆ ನನ್ನಾಸೆಯಾಸರೆ
ಆ…
ಮಿಂಚೆಂಬ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಮೇಘದ ಆಸರೆ
ಈ ಹೆಣ್ಣ ಬಾಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ತೋಳಿನಾಸರೆ
ಯುಗಗಳೇ ಜಾರಿ ಉರುಳಿದರೇನು

ನಾನೇ ನೀನು ನೀನೆ ನಾನು
ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ…
ರವಿಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಹಗಲೆಂದು ಆಗದು
ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡದೆ ಈ ಪ್ರಾಣ ನಿಲ್ಲದು
ಕಡಲನ್ನು ಸೇರದ ನದಿಯೆಲ್ಲಿ ಕಾಣುವೆ

ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರದೆ ನಾ ಹೇಗೆ ಬಾಳುವೆ
ವಿರಹದ ನೋವ ಮರೆಯಲಿ ಜೀವ
ಹೂವು ಗಂಧ ಸೇರಿದಂತೆ
ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೇರುವೆ

Also, Read:

Namma Maneyalli Dinavu Lyrics – Yajamana Movie

Namma Maneyalli Dinavu Lyrics in Kannada

ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ
ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ
ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ

ಹೆಜ್ಜೇನಿನ ಸವಿಗೂಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಮಾನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯಜಮಾನ
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ
ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ
ಹಾಡೋ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾಷೆ ಕೇಳಿರಿ
ಕಣ್ಣಿನಂಥ ಅಣ್ಣನು ತಾಯಿಯಾದನು ನೋಡಿರಿ

ಶಿಲುಬೆಯನೇ ಏರಿದರೂ ನಗುವಿನ ಒಲುಮೆ ತುಂಬಿದೆ
ಹಾರಾಡೋ ಮನಸೀಗೆ ಆಕಾಶವೇ ನೀನಾದೆ
ಈ ಕಣ್ಗಳೇ ಕೊಡೆಯಾಗಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿಯಲ್ಲೇ ಹೃದಯಕೆ ಹೂಮಳೆ
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ
ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ

ನಮ್ಮ ಬಂಧ ಅನುಬಂಧ ಸ್ವರ್ಗವೇ ನಾಚುವ ಹಾಗಿದೆ
ಇಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಿದರೆ ಹೂವಿಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷವೇ
ಕಣ್ಣೆರಡು ಇರಬಹುದು ನೋಟಗಳೊಂದೇ ಅಲ್ಲವೇ
ರೂಪಗಳು ಎರಡೆರಡು ಹೃದಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವೇ

ಈ ಜೀವನ ಸಂಜೀವಿನೀದು ಅಣ್ಣನಾಶಯ ನೀ ಹೇಳೋ ಶುಭಾಶಯ
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ
ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ
ಹೆಜ್ಜೇನಿನ ಸವಿಗೂಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಮಾನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯಜಮಾನ
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ
ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ

Also, Read:

 

Gaalipata Lyrics – Minchagi Neenu Ganesh

Gaalipata Lyrics in Kannada

ಮಿಂಚಾಗಿ ನೀನು ಬರಲು ನಿಂತಲ್ಲಿಯೆ ಮಳೆಗಾಲ
ಬೆಚ್ಚಗೆ ನೀ ಜೊತೆಗಿರಲು ಕೂತಲ್ಲಿಯೆ ಚಳಿಗಾಲ
ವಿರಹದ ಬೇಗೆ ಸುಡಲು ಎದೆಯಲಿ ಬೇಸಿಗೆಕಾಲ
ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉಳಿಗಾ

ಮಿಂಚಾಗಿ ನೀನು ಬರಲು ನಿಂತಲ್ಲಿಯೆ ಮಳೆಗಾಲ
ಬೆಚ್ಚಗೆ ನೀ ಜೊತೆಗಿರಲು ಕೂತಲ್ಲಿಯೆ ಚಳಿಗಾಲ
ನಾ ನಿನ್ನ ಕನಸಿಗೆ ಚಂದಾದಾರನು
ಚಂದಾ ಬಾಕಿ ನೀಡಲು ಬಂದೇ ಬರುವೆನು
ನಾ ನೇರ ಹೃದಯದಾ ವರದಿಗಾರನು

ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೆ ಮಾತೆ ಮರೆವೆನು
ಕ್ಷಮಿಸು ನೀ ಕಿನ್ನರಿ ನುಡಿಸಲೆ ನಿನ್ನನು
ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮೊದಲೆ ಚೂರು ಪಾಪಿ ನಾನು
ಮಿಂಚಾಗಿ ನೀನು ಬರಲು ನಿಂತಲ್ಲಿಯೆ ಮಳೆಗಾಲ

ಬೆಚ್ಚಗೆ ನೀ ಜೊತೆಗಿರಲು ಕೂತಲ್ಲಿಯೆ ಚಳಿಗಾಲ
ನಿನ್ನ ಮನದ ಕವಿತೆ ಸಾಲ ಪಡೆವ ನಾನು ಸಾಲಗಾರ
ಕಣ್ಣ ತೆರೆದು ದೋಚಿಕೊಂಡ ನಾ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಪಾಲುದಾರ
ನನ್ನ ಈ ವೇದನೆ ನಿನಗೆ ನಾ ನೀಡೆನು

ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮೊದಲೆ ಚೂರು ಕಳ್ಳ ನಾನು
ಮಿಂಚಾಗಿ ನೀನು ಬರಲು ನಿಂತಲ್ಲಿಯೆ ಮಳೆಗಾಲ
ಬೆಚ್ಚಗೆ ನೀ ಜೊತೆಗಿರಲು ಕೂತಲ್ಲಿಯೆ ಚಳಿಗಾಲ
ವಿರಹದ ಬೇಗೆ ಸುಡಲು ಎದೆಯಲಿ ಬೇಸಿಗೆಕಾಲ
ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉಳಿಗಾಲ

Also, Read:

Kaagadada Doniyalli Lyrics – Kirik Party Rakshit Shetty

Kaagadada Doniyalli Lyrics in Kannada

ಕಾಗದದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ಕೂರುವಂತ ಹೊತ್ತಾಯಿತೇ.
ಕಾಣಿಸದ ಹನಿಯೊಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕೂತು ಮುತ್ತಾಯಿತೇ.

ಹಗುರಾಗೀತೇನೊ ನನ್ನೆದೆಯ ಭಾರ, ಕಂಡೀತೇನೊ ತಂಪಾದ ತೀರ.
ಸಿಕ್ಕೀತೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದೇ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ…
ಹಾದಿಯಲಿ ಹೆಕ್ಕಿದ ನೆನಪಿನ ಪುಟ್ಟ ಜೋಳಿಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿದೆ.

ಆಡದಿರೋ ಸಾವಿರ ಪದಗಳ ಮೂಕ ಸೇತುವೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತೆಲ್ಲವ ಅಳಿಸುತ್ತಿರೋ ಮಳೆಗಾಲವೇ, ನಾ ನಿನ್ನಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರೋ ಬರಿಗಾಲಿನ ಮಗುವಾಗುವೇ…
ಮನಸಾಗೀತೇನೋ ಇನ್ನೂ ಉದಾರ, ಬಂದೀತೇನೋ ನನ್ನಾ ಬಿಡಾರ…

ಸಿಕ್ಕೀತೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದೇ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ

Also, Read:

Shrungara Kavya Lyrics – Shrungara Kavya Kannada Movie Raghuveer

Shrungara Kavya Lyrics Kannada

ಚಿತ್ರ: ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ (೧
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಹಂಸಲೇಖ
ಸಂಗೀತ: ಹಂಸಲೇಖ
ಹಾಡಿದವರು: ಎಸ್.ಪಿ.ಬಿ

ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ ಬರೆದನು
ಸಂಗೀತ ಸಾರ ಸುರಿದನು
ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ ಬರೆದನು
ಸಂಗೀತ ಸಾರ ಸುರಿದನು
ಉಸಿರ ಹಿಡಿದ ತಂತಿ ಕಡಿದ
ಇನ್ನು ಮೌನ ಗಾನವೆ

ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ ಬರೆದನು
ಸಂಗೀತ ಸಾರ ಸುರಿದನು
ಕಲೆಗಾರ ಕಡೆದು ಕರುಬಿದ
ಕಥೆಗಾರ ಕಥೆಯ ಕೆಡಿಸಿದ
ಹೊಣೆಗಾರ ಹರಸಿ ಹಲುಬಿದ
ಬೆಳೆಗಾರ ಬರವ ಬರಿಸಿದ

ಕನಸು ಸುರಿದಾ ಕಣ್ಣೇ ತೆಗೆದ
ಇನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಗಾನವೇ
ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ ಬರೆದನು
ಸಂಗೀತ ಸಾರ ಸುರಿದನು
ಉಸಿರ ಹಿಡಿದ ತಂತಿ ಕಡಿದ
ಇನ್ನು ಮೌನ ಗಾನವೆ

ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ ಬರೆದನು
ಸಂಗೀತ ಸಾರ ಸುರಿದನು
ವರವಾಗಿ ಒಲವ ತಂದನು
ಮರವಾಗೊ ಗಿಡವ ಕಡಿದನು
ಶುಭವಾಗಲೆಂದು ನುಡಿದನು
ಸುಖಕಾಣುವಾಗ ಮುನಿದನು
ಜಯವ ತಡೆದ ಭಯವ ಸುರಿದ
ಇನ್ನು ಶೋಕ ಗಾನವೇ

ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ ಬರೆದನು
ಸಂಗೀತ ಸಾರ ಸುರಿದನು
ಉಸಿರ ಹಿಡಿದ ತಂತಿ ಕಡಿದ
ಇನ್ನು ಮೌನ ಗಾನವೆ
ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ ಬರೆದನು
ಸಂಗೀತ ಸಾರ ಸುರಿದನು

 

Also, Read: